Πέμπτη, 9 Απριλίου 2009

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαμόρφωση 2ου μπλογκ περιορισμένης πρόσβασης με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων πληροφοριών και σχολίων για προϊόντα και υπηρεσίες στη Θεσσαλονίκη. Η ημερομηνία κανονικής λειτουργίας υπολογίζεται στα μέσα Σεπτεμβρίου 2009...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΜΕΤΑ... ΜΟΥΣΙΚΗΣ!!


 

blogger templates 3 columns | Make Money Online